Kinepraktijk Van Baelen

Psycholoog

Wat houdt een begeleiding in?

Psychologische begeleiding kan helpen als een stap naar het ontdekken en beter begrijpen van jezelf, en mogelijke psychische of relationele problemen waarmee je worstelt.

Samen gaan we op zoek naar het hoe en waarom van zaken in je leven die moeilijk lopen. Met als centraal vertrekpunt jij, de cliënt, in zijn geheel, maar ook in interactie met jouw omgeving. Vanuit een ontvankelijke openheid en een empathisch luisteren worden alle aspecten mee in rekening gebracht tijdens het uitklaren van jouw problemen. Het doel van de begeleiding is om jouw welzijn, levenskwaliteit en veerkracht te verhogen.

Een begeleiding opstarten

Wanneer je ervoor kiest om een begeleiding te starten, is het eerste gesprek een intakegesprek. Dit is bedoeld om kennis te maken, informatie te verzamelen, te bekijken wat jouw probleem of hulpvraag is, alsook jouw doelen en verwachtingen duidelijk te stellen.

Verder wordt informatie gegeven rond wat een begeleiding inhoudt en worden verdere praktische afspraken gemaakt. Deze afstemming tussen jouw informatie en onze informatie heeft als doel te bekijken hoe wij jou hulp kunnen bieden.

Belangrijk om te weten is dat we samen aan de slag gaan met jouw hulpvraag en zorgen. Iedereen wordt gezien en gehoord in zijn eigen persoon, kwaliteiten én noden. Iedereen krijgt ruimte om zijn eigen verhaal te brengen. Door binnen bepaalde grenzen voor uitdaging te zorgen, ontstaat de mogelijkheid om identiteitsontwikkeling, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en interesses op een andere manier kansen te geven.

Onze psychologen zijn gebonden aan beroepsgeheim en volgen een deontologische code.

Er bestaat veelvuldige wetenschappelijke evidentie over de link tussen het mentaal en het lichamelijk welzijn. Vanuit de samenwerking in de praktijk met kinesitherapie kan dus bekeken worden hoe het aanbod hierin een aanvulling kan bieden op de psychologische begeleiding, of omgekeerd.

Elke mutualiteit heeft andere afspraken rond terugbetaling van psychologische begeleiding. Contacteer best jouw mutualiteit of vraag informatie bij ons.
Nelleke Vangeel
Kinderen, jongvolwassenen en gezinnen

Sinds enkele jaren is Nelleke actief als erkend klinisch psycholoog. Ze verwelkomt kinderen en jongeren, waar nodig met hun ouders. Daarnaast begeleidt ze ook (jong)volwassenen.

Volgend op haar master Psychologie is Nelleke in 2018 gestart met het Postgraduaat Cliëntgerichte Therapie aan de KULeuven.

Afhankelijk van jouw hulpvraag en leeftijd wordt het traject opgebouwd op volgende manier: intake; exploratiefase; reflectiegesprek; gesprekken, met regelmatig een reflectiemoment over het traject; een eindgesprek. De reflectiegesprekken zijn van groot belang omdat jij eigenaar blijft van het gezamenlijk traject.

 • Zelfvertrouwen
 • Emoties
 • Sociale vaardigheden
 • Interactie tussen gezinsleden
 • Gedrag en opvoeding
 • Psychosomatische klachten of (chronische) pijn
 • Begeleiding na diagnoses
 • Psycho-educatie (= uitleg over diagnoses en ontwikkeling)
 • Omgaan met grote levensgebeurtenissen en veranderingen

Dit is een globale opsomming. Neem contact op om jouw specifieke hulpvraag te bespreken.
Contact

karolienvangool@gmail.com

(antwoord binnen de 2 werkdagen)

Karolien Van Gool
Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen

Karolien werkt sinds september 2018 als psychologe en coördinator in een huisartsenpraktijk. Aangezien dit echt eerstelijnsbasis is, besloot ze de opleiding PEV Eerstelijnspsychologie te volgen (afgerond in juni 2020). In 2021 vervoegde ze collega’s Sanne en Nelleke in onze kinepraktijk te Herent.

Karolien biedt (kortdurende) gespreksbegeleiding aan individuen, ouders, koppels,…. In een intakegesprek wordt in kaart gebracht welke zorgen en/of klachten je ervaart en de context daarrond. Indien er meer gespecialiseerde en intensievere hulp nodig is, wordt gezorgd voor een optimale doorverwijzing. Als je minder mobiel bent, bestaat misschien de mogelijkheid van een huisbezoek.

 • Burn-out
 • Depressie
 • Angstklachten
 • Relatieproblemen
 • Stressklachten
 • Rouw
 • Psychoeducatie
 • Psychosomatische klachten
 • De zoektocht naar je eigenheid/identiteit

Dit is een globale opsomming. Neem contact op om jouw specifieke hulpvraag te bespreken.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x