Kinepraktijk Van Baelen

Kinesitherapie

Om een snel en langdurig resultaat te bereiken, maken wij gebruik van een combinatie van manuele therapie en oefentherapie. Welke behandeling wij voor u adviseren, zal afhangen van uw specifieke klachten of noden (bv.: doet u aan topsport of bent u weekendwandelaar?). Wij geven steeds voldoende en duidelijke uitleg over hoe wij u onder handen nemen en waarom we deze aanpak kiezen.

We gebruiken manuele technieken zoals myofasciale therapie, manipulatie en dry needling. Onze oefentherapie is altijd aangepast aan het niveau en de leeftijd van de patiënt. Het is steeds een gebalanceerde combinatie van een oefenprogramma voor thuis en begeleide oefeningen in onze perfect uitgeruste oefenzaal.Ademhalingskinesitherapie

De ademhaling past zich aan bij wat we doen. Bij hyperventilatie is er echter sprake van een verkeerde manier van ademhalen. Hyperventilanten gaan te snel en/of te diep ademen zonder dat dit nodig is. Gevolg is een hele reeks van (vage) klachten zoals benauwd gevoel, droge mond, prikkelende handen en voeten, maagkrampen,… tot en heuse acute hyperventilatieaanval.

Ademhalingstherapie behandelt hyperventilatie enerzijds door het aanleren van een juiste ademhaling en anderzijds door educatie. Inzicht in de oorzaken van hyperventilatie en wat dit nu allemaal doet met het lichaam geeft deze patiënten al meer rust.

Op vraag van de patiënt kan er naast ademhalingstherapie ook aandacht besteed worden aan relaxatietechnieken.

ART: Active Release Therapy

De Active Release Techniques (ART) zijn gebaseerd op een grondig onderzoek waardoor problemen zoals verklevingen, littekenweefsel en verkortingen opgespoord worden. Eenmaal gelokaliseerd worden deze verklevingen met speciale handtechnieken gemobiliseerd ten opzichte van elkaar waardoor volledige functies en krachten snel terugkeren en pijn afneemt.

BEST: Microcurrent therapy

BEST staat voor Bio-Energy-Stimulation en is ook de naam van het behandelingstoestel. B.E.ST werkt met de stroom (microcurrent stroom) die ieder mens van nature in zijn lichaam heeft en die ervoor zorgt dat kapotte cellen herstellen. Het genezingsproces wordt hierdoor versneld.

Die vorm van stroom wordt ook biostimulatie genoemd omdat zij dezelfde stroomvorm als ons lichaam gebruikt. Ze wordt ook injury-current genoemd, de natuurlijke stroomvorm die het lichaam naar gekwetste lichaamsdelen zendt.

BFR: Blood Flow Restriction

BFR is een trainingsmethode die gebruik maakt van een drukband om met een lage belasting op een veilige manier toch aan kracht en spiermassa te winnen. Dat is vooral handig om postoperatief sneller spiermassa op te bouwen. Daarnaast wordt deze moderne techniek gebruikt in de sport om tijdens het seizoen op een veilige manier hypertrofie te bekomen tijdens een druk programma.

Cardiovasculaire kinesitherapie

Bij cardiovasculaire aandoeningen zoals een bypass, een stent of na een hartinfarct is het belangrijk om weer te bewegen. De revalidatie heeft enerzijds als doel de belastbaarheid van het hart te verhogen en anderzijds het verbeteren van de algemene conditie van de patiënt. Bij het begin van de therapie wordt er gekeken naar de huidige belastbaarheid en conditie om vervolgens op basis daarvan de patiënt een geïndividualiseerd oefenschema te bezorgen dat ook thuis gebruikt kan worden.


Chronische pijn

Eén op vijf volwassenen ervaart chronische pijn. Voor mensen met chronische pijnklachten zoals rugpijn, schouderpijn of nekpijn is het vaak lastig en frustrerend dat er geen (duidelijke) lichamelijke oorzaak voor hun klachten kan worden gevonden. Er volgt dus ook geen efficiënte behandeling.

Uit studies blijkt dat deze patiënten beter herstellen en minder pijn ervaren wanneer ze goede uitleg krijgen over de pijnfysiologie. De patiënten krijgen uitleg over de werking van het zenuwstelsel bij pijnprikkels, de manier waarop hierbij chronische pijn kan ontstaan en de mogelijke aanpak hiervan zoals educatie, geleidelijk opbouwen van fysieke activiteiten en relaxatie.

Dry needling

Dry needling wordt toegepast bij verschillende klachten zoals pijn (rugpijn, schouderpijn,…), stijfheid, krampen,.. etc. Men plaatst het naaldje hierbij in een triggerpoint: dit is een harder punt in een gespannen spier die bijdraagt tot de klacht van de patiënt. Door deze aan te prikken zorg je ervoor dat de spier snel en langdurig ontspant. We gebruiken hierbij een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald. Er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.

Geriatrie

Ook op oudere leeftijd helpen beweging en sport om fit te blijven, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Bovendien verlaagt het de kans op chronische ziektes en vertraagt het hun vooruitgang. Door actiever oud te worden, voel je je beter en kom je onder de mensen.

De problemen van de geriatrische patiënt gaan van de gevolgen van een acute CVA (beroerte), inactiviteit na een ziekenhuisopname, kinesitherapie postoperatief, tot degeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en dementie. Door samenloop van omstandigheden vertonen deze patiënten vaak een multi-pathologie. Ook vertonen ze vaak atypische symptomen bij ziektebeelden. Dit maakt dat ze een specifieke behandeling nodig hebben die gericht is op het functioneren en comfort.

Kaakproblematiek

Je kunt in onze praktijk ook terecht voor klachten die gerelateerd zijn aan de kaak en het kaakgewricht. Deze klachten worden onder de temporomandibulaire dysfuncties gerekend. Mogelijke klachten die je kunt ervaren in de kaak zijn pijn of klikken bij openen of sluiten van de mond, eten en spreken, pijn in de regio rond het oor of de slaap, blokkades of beperking van de mondopening. Ook de nek is sterk gekoppeld aan de kaakgewrichten en kan daardoor ook soms pijn ervaren. Mogelijke bronnen voor pijn in de kaak zijn de spieren, het gewricht en de ligamenten.

Littekenbehandeling

Het uitzicht van een litteken is vaak de eerste bekommernis van de patiënt. Dit wordt vooral bepaald door de dikte en de spanning van het litteken. Beide kunnen verbeterd worden door manuele technieken. Deze defibroseringstechnieken kunnen reeds toegepast worden drie weken na het trauma.

Een litteken heeft de neiging om samen te trekken. Hierdoor kunnen er door spanningen op het litteken (ernstige) bewegingsbeperkingen ontstaan. De beweeglijkheid van gewrichten wordt onderhouden door posturale rekkingen.

Wij helpen patiënten met uitgebreide littekens om opnieuw gradueel actief te worden. Bij hen is aangepaste oefentherapie aan de orde.

Manuele lymfedrainage

Ons lichaam bestaat voor 60% uit water. Bij het constant houden hiervan speelt het lymfestelsel een grote rol. Bij ziekte, aangeboren aandoeningen of trauma is het mogelijk dat het lymfesysteem overbelast wordt. Het systeem kan dan het vocht onvoldoende afvoeren. Het gaat zich opstapelen en zo ontstaat er oedeem.

Oedeemtherapie is gericht op het beperken en voorkomen van toename van dit oedeem. Dit gebeurt niet alleen met behulp van manuele lymfedrainage, maar ook zwachtelen, tapen, dragen van therapeutische compressiekousen en oefentherapie zijn hierbij belangrijk.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de algemene kinesitherapie. Hierbij wordt een stap verder gegaan in de analyse en behandeling van de klachten. De manuele therapeut beschouwt het lichaam als een geheel en legt verbanden tussen verschillende delen van je bewegingsapparaat. De manuele behandelingstechnieken omvatten onder meer mobilisatie, oscillatie en manipulatie van de gewrichten.

NST: Neurostructurele integratietherapie

NST is een zeer krachtige en effectieve geavanceerde body work techniek, die gebruikt kan worden bij meerdere gezondheidsproblemen, zowel structureel, biochemisch als emotioneel. Het is toepasbaar op acute en chronische pathologieën, gebruik makend van het autoregulatiesysteem van het lichaam en dit op zachte, tijdbesparende en veilige manier.

Taping

Enerzijds is er de klassieke vorm van taping waar voornamelijk gebruik wordt gemaakt van niet-elastische, immobiliserende materialen. De bedoeling hiervan is bepaalde bewegingen te beperken of zelfs volledig onmogelijk te maken. Een gekende toepassing is de wedstrijdtape ter hoogte van de enkels om een inversietrauma te voorkomen of de ernst ervan te beperken. De klassieke vorm van taping kan zowel preventief als curatief aangewend worden in de verschillende fases van de revalidatie.

Anderzijds is er de kinesiotaping, een meer recente vorm van taping, overgewaaid uit Japan. Deze zeer elastische tape wordt op een specifieke manier aangebracht op de huid en heeft een proprioceptieve invloed ter hoogte van de spieren en gewrichten. De tape geeft ook een verbetering van de bloed- en lymfecirculatie. Kinesiotaping is zeer populair in de topsport, maar kent ook vele andere toepassingsgebieden. Taping zien we steeds als een ondersteuning en verlengstuk van de manuele therapie en oefentherapie.

Total Therapy by Jeecee

Dit is een holistische kijk op het lichaam waarbij gebruik gemaakt wordt van manipulatie en manuele therapie.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x